25 jun 2012

EMPRENDENDO...POR ÓNDE EMPEZAR? RETOMAMOS O AULA DO EMPRENDEDOR/A.


Chega o verán, un momento no que emprendedores/a e buscadores/as deberemos estar máis atentos/as que nunca para poder detectar oportunidades que nos permitan acadar ou crear o emprego que procuramos.

 Por ese motivo,  o Concello de Cangas volta a poñer en funcionamento a AULA DO EMPRENDEDOR.

Neste caso, grazas a un acordo de colaboración  entre Concello de Cangas, Fecimo e as principais asesorías e consultorías do municipio, os/as emprendedores/as do municipio e persoas interesadas polo autoemprego en xeral, poderán acudir de xeito gratuíto a uns obradoiros prácticos e interactivos que axuden a aclarar dúbidas e doten  ós/ás asistentes de formación específica neste tema.

Comezaremos o martes 3 de xullo co obradoiro “Emprendendo... por ónde empezar”, impartido por Tito Iglesias Pastoriza e Mercedes Fernández Gestido, da empresa Interpyme, ás 10:30 horas na Casa de Oficios Lorenzo Corbacho en Cangas. Queredes saber de qué vai??
Emprendendo…¿por onde empezar?  Tendencias de mercado, sectores emerxentes e recursos endóxenos.


Na cabeza do emprendedor/a descorren numerosas ideas, unhas poucas  poden derivar en proxectos e algún deses proxectos poden concluír nunha iniciativa empresarial.

As ideas emprendedoras non xorden gratuitamente, solen nacer a partir da observación do entorno,  da captación de tendencias e oportunidades que nos ofrece o territorio, a sociedade, a economía, etc. unido ás propias capacidades e formación do emprendedor/a.

Así pois, é preciso mellorar a sensibilidade e capacidade dos emprendedores/as para detectar e captar oportunidades de negocio a partir de tendencias do entorno e outras experiencias empresariais.


Obxectivos

§         Saber identificar os puntos fortes do emprendedor/a.
§         Mellorar a sensibilidade e capacidade de identificar tendencias,  oportunidades e recursos endóxenos.
§         Favorecer a actitude e a sensibilidade emprendedora.
§         Dar a coñecer o concepto de proposta de valor.
§         Identificar as fases previas a una iniciativa emprendedora.


Metodoloxía

Os poñentes coñecen de primeira man experiencias emprendedores que recentemente se deron no noso entorno. A partir destes casos  se  establecerá un diálogo cos asistentes cara a identificar os puntos fortes e as tendencias que favorecen o desenvolvemento de tales proxectos. Este diálogo servirá para activar mentalmente os participantes, clarificar conceptos e mellorar a capacidade para identificar ideas emprendedoras.


Programa

  • Presentación
  • Introdución dós conceptos: fortalezas, oportunidade e proposta de valor.
  • Exposición de pequenas experiencias emprendedoras do noso entorno, análise e diálogo cós participantes.
  • As fases previas a una iniciativa emprendedora.
  • Conclusións
  
Dirixido a  empresarios e potenciais emprendedores


Data: Martes 3 de xullo de 2012
Lugar: Casa de Oficios Lorenzo Corbacho
Hora: 10:30 horas
Duración aproximada: 1 hora e media.
Necesaria preinscripción nas oficiñas da Axencia de Desenvolvemento Local de Cangas.

ESPERÁMOSVOS!!!
7 jun 2012

CONSELLOS PARA QUE O TEU CURRÍCULO DESTAQUE


Bos días!!

O que sabemos todos/as hoxe en día é que para a maioría das ofertas de traballo hai moitas candidaturas para un mesmo posto, pero non por iso imos a deixar de presentar o noso currículo. 
O noso obxectivo é conseguir unha entrevista,  pero...¿ qué podemos facer para que o noso currículo destaque de entre os demáis? 

De seguido daremos algúns consellos:


·        Hai que coidar a presentación. Aínda que pareza obvio, debe estar escrito a ordenador, sen faltas de ortografía e sen tachóns. Por poñer un exemplo: se cambiaches de número de teléfono,tes que facer un novo currículo, non taches o anterior e o poñas a man, pois da mala imaxe.

·        Á hora de redactalo, debes elixir unha letra normal (arial, times new roman…)porque senón dificultarás a lectura, e dun tamaño de ata 12 puntos, e manter as marxes.

·        Resalta o máis importante, como os datos persoais: debes deixalos ben claros. O nome e sobre todo o medio de contacto, ben sexa o teléfono ou/e o email.

·        O CV ten que ser claro e conciso. O que queremos dicir é que evites usar frases que non aporten nada ou frases feitas.

·        Como saberás xa, o CV non debe ter máis de dúas páxinas, preferiblemente debe ter unha. No caso de que teñas moita experiencia ou/e formación, e non te colle nunha soa páxina, non debes comprimir a información, posto que tampouco se vería moi ben nin se entendería, incluso daría mala imaxe, neste caso, o que poderías facer é poñer a experiencia ou a formación referida ao posto.

·        Usa palabras curtas e frases breves para evitar erros de comunicación cando redactes o currículo. E tamén evita as abreviaturas porque se non son moi obvias pode inducir ao erro.

·       Inclúe unha foto actual e de tamaño carné, destinada para o currículo. Preferiblemente posta arriba á  dereita,posto que é máis visible.

·        Non esquezas adapta-lo currículo a cada oferta de emprego que o envíes. E aínda que  fagas autocandidatura tamén o debes adaptar, ¿cómo? pois investigando a empresa, sabendo qué postos existen nela,  para saber que perfil poden precisar.

Jenifer Cristóbal Fernández. Orientadora laboral.