25 feb 2013

MEDIDAS DE APOIO Ó EMPRENDEDOR R.D.L. FEBREIRO 2013


Bos días emprendedores/as,

Abrimos este luns con boas novas: as medidas de apoio ó/á emprendedor/a e de estímulo ó crecimento e á creación de emprego aprobadas por Real Decreto Lei do Consello de Ministros do pasado venres 22 de febreiro. Se nos poden ocurrir algunhas suxerencias de mellora... pero imos limitarnos a reproducir principais puntos deste decreto:

1-Se establece unha tarifa plana de cincuenta euros na cotización á Seguridade Social para novos autónomos, menores de 30 anos, durante os primeiros 6 meses.

2- Se permite compatibilizar a prestación por desemprego co inicio dunha actividade por conta propia, para menores de 30 anos, durante un máximo de 9 meses.

3- Se amplían as posibilidades de capitalización do desemprego para iniciar unha actividade emprendedora. Os menores de 30 anos poderán capitalizar hasta o 100% da súa prestación.

4- Reanudación do cobro de prestacións por desemprego. Os menores de 30 anos verán ampliado de 2 a 5 anos a duración do exercicio dunha actividade por conta propia que permite interrumpir, e por tanto , reanudar, o cobro da prestación por desemprego.

5- Se aproban incentivos fiscais no IRPF  e no Imposto de Sociedades para apoiar os proxectos emprendedores.

6- Se aproban diversos estímulos á contratación de mozos menores de 30 anos, ata que a taxa de paro se atope por debaixo do 15%.

7- Incentivos á contratación en novos proxectos de emprendimento xoven ata que a taxa de paro se sitúe por debaixo do 15%.

8- Incentivos á contratación en entidades de Economía Social.

9- Medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

10- Ampliación do Plan de Pago a Proveedores de Entidades Locais e Comunidades Autónomas.

11- Medidas de fomento ó financiamento empresarial.

12- Accións de mellora da intermediación laboral.

13- Medidas no sector ferroviario.

14- Medidas no sector enerxético.

Para unha maior profundización neste tema, aquí tendes o enlace:

Real Decreto Ley de medidas de apoio ó emprendedor

Un saúdo e feliz luns!!!


22 feb 2013

MARKETING E ESTRATEXIA DA MAN DE ACEGA ASESORES. CONCLUSIÓNS.


Bos días a todos/as!!!

Organizando as actividades do Aula do Emprendedor para o ano 2013, me decatei de que non publicaramos as conclusións do utilísimo obradoiro sobre estratexia e marketing impatido por Antonio Pérez, de Acega Asesores o pasado 29 de novembro de 2012.

Pois nada, esto se resolve enseguida! ;-) .Comenzarei destacando e agradecendo coma sempre a vosa numerosa asistencia (26 emprendedores/as) e  alta participación nas charlas, facendo preguntas e aportando opinións e puntos de vista.


Entre os principais contidos explicados por Antonio, resaltar o feito de que manter unha orientación clara cara o cliente é unha premisa básica para acadar o éxito da nosa idea empresarial. Isto só se pode conseguir cunha actitude de mellora constante da idea de negocio amparada nun análise de mercado eficaz e nunha identificación de necesidades repetida.

A diferencia entre producto tanxible e producto aumentado se antoxa fundamental nun mercado con alta competencia, e nun momento de tan alta sensibilidade ó factor prezo como o actual, non debemos descuidar a nosa estratexia de prezos.

Parece difícil antender a todos estes factores??? Quizáis, pero isto o fai todavía máis interesante =).

" Si atopas un camiño sin obstáculos desconfía. Seguro que non leva a ningunha parte". Sergio Fernández.

Nos vemos emprendedores/as!!! Sabedes que contades con todo o noso apoio =).

Unha aperta.