CANGAS EN CIFRASEiquí vos deixamos uns cantos datos que vos situarán na realidade socioeconómica do Concello de Cangas.

A poboación total de Cangas,  a 31 de decembro  de 2.015, é de 26.520 habitantes, sendo  o número de homes e mulleres moi similar. A súa densidade poboacional é de 696,06 habitantes por kilómetro cadrado.

 

O paro rexistrado a finais do ano pasado foi de 2.650 persoas, sendo o paro feminino o que máis repuntou como se amosa no seguinte gráfico:

 

O sector servizos é o que conta cun maior número de traballadores en activo, seguido da agricultura e pesca, construcción e industria.

 
As empresas que están situadas no noso municipio pertencen, principalmente, ó sector servizos debido a súa situación territorial como cabeza de comarca.


 
A maioría das empresas están constituidas por persoas físicas, tomando a forma de autónomos ou sociedades civís, seguido de sociedades limitadas.O número de sociedades anónimas e cooperativas é moi reducido.
 
Case un 62% das empresas non teñen asalariados, un 24% teñen como máximo 2 traballadores e o resto das empresas contan con 3 ou máis empregados nas suas plantillas. 

 
 Fonte: Instituto Galego de Estadística (IGE).