14 feb 2014

INMOBILIARIA LARES E AS CLAVES PARA A ELECCIÓN DUN LOCAL DE NEGOCIO.

Bos días amigos/as!!

En base ás vosas demandas, o pasado xoves 30 de xaneiro contamos con Cintia e Juanma, de Inmobiliaria Lares, para abordar un tema moi interesante para calquer emprendedor/a que necesite unha ubicación física para a prestación do seu servizo ou vender o seu producto: "Claves para a Elección dun Local de Negocio".


O obradoiro, moi ameno, claro e participativo, seguiu a seguinte estructura:

1) Elección entre aluguer ou compra do local, plantexándose a opción  do “coworking”.
2) Ventaxas e inconvintes entre locais preparados e lóbregos, en función de varios aspectos: o poder de negociación, os custos a asumir, o risco asumido na operación...
3) A importancia da ubicación, desmitificando un pouco o paradigma "place, place, place", e matizando que son os nosos clientes, os que nos van a definir cal será a ubicación idónea.
4) O prezo e as posibilidades de negociación, xa que temos que ter claro, emprendedores/as, cal vai a ser o máximo custo por este concepto que poderemos asumir, en función dos ingresos previstos.
5) A determinación da superficie óptima do negocio, matizándonos que o asesoramento dun profesional na materia vai ser un elemento esencial neste apartado.
6) Distribución do local, tenda en conta as nosas necesidades e o consello de técnicos ou interioristas.

7) Adecuación á normativa.


Excelente charla, e moi ilustrativa. Esperamos voltar a contar con Inmobiliaria Lares na Aula do Emprendedor do Concello de Cangas, para seguir profundizando na materia.

Pola nosa parte, remitirémoslle por mail  ós/ás asistentes o apoio didáctico da ponencia enviado por Inmobiliaria Lares. 

Grazas a todos os que facedes posibles estas iniciativas!!

Unha aperta.

CÓMO MADURAR UNHA IDEA DE NEGOCIO CON ACEGA. CONCLUSIÓNS.

Bos días amigos/as!!

O pasado xoves 12 de decembro de 2013, tivemos a sorte de contar con Antonio Pérez, profesional da Asesoría  ACEGA, para brindarnos recomendacións, consellos, trucos e exemplos para avaliar, de xeito sinxelo e rápido, a nosa idea de negocio.En primeiro lugar identificamos de xeito claro a nosa idea, que debe ser adaptada ós nosos gustos e aficións, e que seguro será un éxito se realmente nos apaixona.

Despois desenvolveremos o modelo de negocio máis axeitado para a nosa idea, tendo en conta a proposta de valor que lle ofreceremos ó mercado.

En terceiro lugar definiremos a estratexia de negocio a corto e medio prazo... pois temos que ter sempre en conta, emprendedores/as,  a ónde queremos chegar, e qué nos axuda ou impide conseguilo.

Posteriormente, Antonio Pérez falounos da importancia de facer unha proba de mercado, de non ter medo a comentar e explicar a nosa idea, buscando propostas que a enriquezan.

Por último, claro está, toca facer contas e analizar a rendibilidade da idea, pois non só debe ser útil e desexable, senón que tamén nos ten que xerar ingresos suficientes.


Pois nada máis, amigos/as, só me resta agradecer coma sempre a vosa multitudinaria presencia e participación nas convocatorias do Aula do Emprendedor do Concello de Cangas, ateigando as nosas salas formativas, e dicirvos que por cortesía de Antonio, os 20 asistentes recibiredes vía correo electrónico a presentación power point que utilozou na ponencia.

Nos vemos nas vindeiras edicións do Aula do Emprendedor!!

Unha aperta.