AULA DO EMPRENDEDOR/A
“O autoemprego será a nosa mellor arma para saír da crise económica actual, e en Cangas se poden facer moitas cousas para favorecelo.

É un servizo de apoio ó emprendimento  complementario ó asesoramento para a creación de empresas que se leva a cabo pola axencia de desenvolvemento local  no Concello.

O seu obxectivo é acoller o importante incremento de “emprendedores/as por necesidade” que nesta situación de crise econónimia  buscan no autoemprego a súa saída profesional, e  difundir o emprendedurismo na sociedade canguesa en xeral.

... CÓMO?

-          facilitándo formación e información a emprendedores/as
-          favorecendo o networking real e virtual entre os/as participantes
-          motivando e difundindo boas prácticas dende a cercanía
-          contando coa colaboración de empresas e asociacións de empresarios/as da zona

...QUÉ TEÑO QUE FACER PARA ANOTARME?

-          estar atento/a á convocatoria de seminarios, obradoiros,  accións formativas ou actividades en xeral que se organicen por parte da Axencia de Desenvolvemento Local
-          ou ben solicitar a inscripción na base de datos de emprendedores/as do Concello de Cangas. Deste xeito, enviarémoste un correo electrónico para avisarte cada vez que organicemos algo relacionado co emprendimento.


REXISTRO DE ACCIÓNS REALIZADAS
ESCOLA DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS:

NOME
DATA IMPARTICION
Nº PARTICIPANTES
1
RISCO, SUPERACIÓN FRACASOS
26/12/2011
10
2
MOTIVACIÓN, CREATIVIDADE
29/12/2011
9
3
FLEXIBILIDADE, CURIOSIDADE
10/01/2011
9


TOTAL
28


COLABORACIÓNS CON  IGAPE-BIC GALICIA:

NOME
DATA IMPARTICION
Nº PARTICIPANTES
1
SEMINARIO DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL
28/10/2011
98
2
MESA REDONDA MOTIVACIÓN EMPRESARIAL
11/11/2011
21
3
SEMINARIO XERACIÓN E MADURACIÓN DE IDEAS
21,28 nov 2011
1 dec 2011
22
4
SEMINARIO CREACIÓN PROXECTOS DE EMPRESA
5 a 28 sept 2012
1 e 2 oct 2012
26
5
AXUDAS E RECURSOS DO IGAPE PARA EMPRENDEDORES
10/03/2014
19


TOTAL
186

COLABORACIÓNS COA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E A FUNDACIÓN INCYDE:

NOME
DATA IMPARTICION
Nº PARTICIPANTES
1
EMPRENDE EN POSITIVO
Feb- marzo 2014
21


TOTAL
21
COLABORACIÓN COAS ASESORÍAS E ASOCIACIÓNS EMPRESARIAIS DE CANGAS PARA A PROMOCIÓN DO EMPRENDEDURISMO:


NOME
IMPARTE
DATA
Nº ALUMNOS
1
EMPRENDENDO... POR ÓNDE EMPEZAR?
INTERPYME
03/07/2012
17
2
CREACIÓN DUN NOVO MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR
MAS MÉTODO
26/07/2012
20
3
SER AUTÓNOMO E QUE AS CONTAS CHE CADREN
TC-1
30/10/2012
33
4
ESTRATEXIA DE MARKETING DE NEGOCIO
ACEGA
29/11/2012
23
5
APRENDENDO A EMPRENDER
INTERPYME
29/10/2013
119
6
CLAVES PARA VENDER POR INTERNET
AUGENBLICK TECHNOLOGIE
27/11/2013
23
7
COMO MADURAR UNHA IDEA DE NEGOCIO
ACEGA
12/12/2013
18
8
CLAVES PARA A ELECCIÓN DUN LOCAL DE NEGOCIO
INMOBILIARIA LARES
30/01/2014
12
9
IMPORTANCIA DA ELECCIÓN DA FORMA XURÍDICA AXEITADA DUN NEGOCIO
ASESORÍA MOLDES
29/04/2014
12
10
A IMAXE COMERCIAL COMO FACTOR CLAVE DO NEGOCIO
IMAGESC
15/05/2014
8
11
EMPRENDENDO EN COMERCIO ELECTRÓNICO CON ÉXITO
INFINITUM ECOMMERCE
11/06/2014
15TOTAL
300
#AEcangas
#CangasEmprende