19 abr 2011

OPTIMICEMOS OS NOSOS RECURSOS NA BUSCA DE EMPREGO.

O proceso de busca de emprego é, por definición, incerto, tedioso, desmotivante e agotador, e se necesitan grandes doses de autoestima e planificación para dar o cen por cen, nun proceso no que vemos o inicio e o presente, pero non somos quen de vislumbrar cando acadaremos a nosa meta.

Por todo iso é fundamental manterse activo/a, alerta, e cunha actitude aberta ó autoanálise e á mellora constante.

Aquí vos deixo, buscadores/as, un exemplo de cuestionario que nos permite avaliar o noso traballo diario como demandantes activos de emprego, e nos da pistas de como optimiza-lo proceso.

Busquemos a excelencia, esforcémonos, loitemos no convencimento de que estamos facendo todo o posible por acadar o noso obxectivo... e chegaremos á meta sin darnos conta!!!


Autoanálise para a busca de emprego


1. Coñeces as saídas profesionais da túa titulación?
Si □ Non □

2. En qué sector profesional buscas emprego?
........................................................................................................................................................................................

3. Tes un obxectivo profesional definido?
Si □ Non □

4. Onde te ves dentro de cinco anos?
........................................................................................................................................................................................

5. Adicas un tempo á semana á busca de emprego?
Si □ Non □

6. Te organizas para la busca de emprego (axenda de busca, arquivo de C.V. enviados...)?
Si □ Non □

7. Coñeces a situación actual do teu sector profesional no mercado de traballo?
Si □ Non □

8. Sabes ónde buscar emprego? Enumera tres recursos ou fontes de información que utilices
........................................................................................................................................................................................

9. Estás apuntado/a nalgunha bolsa de emprego?
Si □ Non □

10. Sabes qué é o que máis se valora no proceso de selección?
Si □ Non □

11. Sabes cómo elaborar un curriculum vitae orientado os teu logros?
Si □ Non □

12. Sabes cales son os puntos fortes e os puntos débiles do teu currículum?
Si □ Non □
13. Qué dificultades tes ó enfrentarte a unha entrevista de selección?
........................................................................................................................................................................................
14. Qué tipo de probas de selección coñeces? Enuméraas
........................................................................................................................................................................................
15.Pensas que atopar emprego depende fundamentalmente de ti?
Si □ Non □

Si respondeches negativamente á maioría das cuestións, non soubeches moi ben qué contestar ou tiveches dificultades nas tuas respuostas, pode ser que necesites axuda para buscar emprego.