25 feb 2013

MEDIDAS DE APOIO Ó EMPRENDEDOR R.D.L. FEBREIRO 2013


Bos días emprendedores/as,

Abrimos este luns con boas novas: as medidas de apoio ó/á emprendedor/a e de estímulo ó crecimento e á creación de emprego aprobadas por Real Decreto Lei do Consello de Ministros do pasado venres 22 de febreiro. Se nos poden ocurrir algunhas suxerencias de mellora... pero imos limitarnos a reproducir principais puntos deste decreto:

1-Se establece unha tarifa plana de cincuenta euros na cotización á Seguridade Social para novos autónomos, menores de 30 anos, durante os primeiros 6 meses.

2- Se permite compatibilizar a prestación por desemprego co inicio dunha actividade por conta propia, para menores de 30 anos, durante un máximo de 9 meses.

3- Se amplían as posibilidades de capitalización do desemprego para iniciar unha actividade emprendedora. Os menores de 30 anos poderán capitalizar hasta o 100% da súa prestación.

4- Reanudación do cobro de prestacións por desemprego. Os menores de 30 anos verán ampliado de 2 a 5 anos a duración do exercicio dunha actividade por conta propia que permite interrumpir, e por tanto , reanudar, o cobro da prestación por desemprego.

5- Se aproban incentivos fiscais no IRPF  e no Imposto de Sociedades para apoiar os proxectos emprendedores.

6- Se aproban diversos estímulos á contratación de mozos menores de 30 anos, ata que a taxa de paro se atope por debaixo do 15%.

7- Incentivos á contratación en novos proxectos de emprendimento xoven ata que a taxa de paro se sitúe por debaixo do 15%.

8- Incentivos á contratación en entidades de Economía Social.

9- Medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

10- Ampliación do Plan de Pago a Proveedores de Entidades Locais e Comunidades Autónomas.

11- Medidas de fomento ó financiamento empresarial.

12- Accións de mellora da intermediación laboral.

13- Medidas no sector ferroviario.

14- Medidas no sector enerxético.

Para unha maior profundización neste tema, aquí tendes o enlace:

Real Decreto Ley de medidas de apoio ó emprendedor

Un saúdo e feliz luns!!!