16 jul 2012

A XESTIÓN DA INNOVACIÓN. 26 DE XULLO NO AULA DO EMPRENDEDOR/ABos días!!!

Ríos de tinta corren en  medios de comunicación e publicacións de todo tipo sobre a INNOVACIÓN, e todo o que ela implica: creatividade, estratexia, coñecemento, enfoque, investigación... constituíndose en tendencia, en recurso imprescindible que debe manexar un/ha emprendedor/a, sobre todo en situacións de incertidume e escasez de recursos coma o actual.

A innovación é pois un elemento que debemos ter sempre presente nas nosas ideas, proxectos e reflexións.


O vindeiro xoves 26 de xullo o AULA DO EMPRENDEDOR contará coa axuda innestimable de David Sotelo Seguín,  consultor fiscal e de negocios en  masmetodo , así como a colaboración de Esther Medraño González e Emma María Martínez Ovin, socias de Vínculo Centro de Atención Temprana, cos/coas que traballaremos sobre o tema "Orientación e xestión da innovación nos novos proxectos empresariais"

Será, como sempre, de 10:30 a 12:00 horas, na Casa de Oficios Lorenzo Corbacho, gratuíta, e precisando-la vosa inscripción previa nas nosas oficiñas, ou ben por teléfono 986 301 371, ou mail: adlcangas@gmail.com.

Aquí vos deixo unha breve reseña do obradoiro.

Nos vemos  o día 26 de xullo emprendedores/as!!!! =)"ORIENTACIÓN E XESTIÓN DE INNOVACIÓN NOS NOVOS PROXECTOS EMPRESARIAIS"

Misión e obxectivos:

Achega-los/as emprendedores/as da zona á innovación, e dotalos/as de ferramentas que lles permitan idear un negocio innovacior.

Os obxectivos serán:
- Explica-lo que significa innovación e por qué é necesario o seu uso actualmente
- Explica-lo que é un modelo de negocio
- Exposición do proxecto empresarial Vïnculo Centro de Atención Temprana coas súas dúas socias: Esther Medraño e Emma Martínez.

Metodoloxía:

O poñente introducirá ós/ás asistentes no concepto de innovación e a aplicación de feramentas para a xestión da mesmo.
A parte práctica  apoiará o componente divulgativo da charla por medio da análise un exemplo cercano innovador.

O emprego dun método para a xestión da innovación, permitirá ós/ás asistentes á charla coñecer de primeira man un sistema para:
- Dar forma a un negocio.
- Validar unha idea de negocio.
- Orienta-la innovación ó proceso creativo dun proxecto empresarial.

Orden do día: 

10:30: Presentación.
           Definición de innovación, relevancia actual e descripción dun modelo de negocio.
           Introducción ó funcionamento dun modelo de negocio e análise do proxecto empresarial    "Vínculo Centro de Atención Temprana"
           Consultas e conclusións.
12:00: Despedida e peche.