17 jul 2012

CREACIÓN DE PROXECTOS DE EMPRESA. BIC GALICIA.

Bos días!!!!

Na Axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Cangas seguimos enfocados/as no emprendemento.  Por esta razón, e froito dun convenio de colaboración entre o Concello de Cangas e Bic Galicia, podemos ofrecervos no mes de setembro o curso "Creación de proxectos de empresa- Planificación Empresarial" , de 35 horas.

É unha acción formativa dirixida a emprendedores/as cunha idea empresarial previa. Esta idea se avaliará polo miúdo por cada promotor/a durante o curso, co obxecto de  estudia-la súa viabilidade económica, e saber polo tanto, de xeito previo, se terá éxito ou non.

As sesións realizaranse en horario de 9 a 14 horas na Casa de Oficios Lorenzo Corbacho, en Cangas.

Para poder participar, é necesaria a vosa preinscripción antes do día 24 de agosto, coma sempre, nas oficiñas da Axencia de Desenvolvemento Local do Concello de Cangas, ou ben por teléfono (986 301 371), ou mail (adlcangas@gmail.com).

Asemade, o día 5 de setembro Bic Galicia realizará unha entrevista obrigatoria previa para a avaliación dos proxectos participantes.Programa:

Emprendedor e Empresa: 11/09/2012
O ámbito de actuación da empresa: 12/09/2012
Os procesos e a organización interna (I): 13/09/2012
Os procesos e a organización interna (II): 14/09/2012

Tutoría 1: Evaluación da memoria descriptiva do proxecto: 18/09/2012

A viabilidade económica e financeira da empresa (I): 24/09/2012
A viabilidade económica e financeira da empresa (II): 26/09/2012
A viabilidade económica e financeira da empresa (III): 28/09/2012

Tutoría 2: Avaliación do plan económico e financeiro: 01/10/2012

Máis información, aquí: "Curso de Creación de Proxectos de Empresa"

Nos vemos, emprendedores/as!!!