16 dic 2015

ENQUISA XORNADAS AGROECOLOXÍA


Á finalización de cada xornada repartiuse un cuestionario de avaliación anónimo e  voluntario ás persoas participantes, co obxecto de avaliar distintos aspectos e extraer medidas de mellora para seguir traballando neste ámbito. Recolléronse un total de 114 enquisas:     
26 de novembro: 40 enquisas.
1 de decembro: 34 enquisas.
3 de decembro: 23 enquisas.
10 de decembro: 17 enquisas.
Moitas grazas pola vosa colaboración!!
A continuación reproducimos gráficamente as conclusións extraídas das mesmas.

Pregunta 1:Os contidos desenvolvidos hoxe resultaron útiles e se adaptaron ás miñas expectativas
Pregunta 2: "A tipoloxía da formación (xornada participativa) foi axeitada para a consecución dos meus obxectivos"
Pregunta 3: "As instalacións físicas foron axeitadas para o desenvolvemento da actividade"
Pregunta 4: "En xeral, a miña satisfacción respecto ó desenvolvemento da actividade é boa"
Pregunta 5: "Recomendaría a outras persoas realizar esta actividade"
Pregunta 6: "Cómo te enteraches destas actividades?"
Pregunta 7: "Incluirías outro contidos relacionados coa temática NATURALMENTE CANGAS?" 
Pregunta 8: "Qué outras accións sería interesante realizar en relación co proxecto?" 
 Pregunta 9: "O que se debería mellorar é..."