14 feb 2014

INMOBILIARIA LARES E AS CLAVES PARA A ELECCIÓN DUN LOCAL DE NEGOCIO.

Bos días amigos/as!!

En base ás vosas demandas, o pasado xoves 30 de xaneiro contamos con Cintia e Juanma, de Inmobiliaria Lares, para abordar un tema moi interesante para calquer emprendedor/a que necesite unha ubicación física para a prestación do seu servizo ou vender o seu producto: "Claves para a Elección dun Local de Negocio".


O obradoiro, moi ameno, claro e participativo, seguiu a seguinte estructura:

1) Elección entre aluguer ou compra do local, plantexándose a opción  do “coworking”.
2) Ventaxas e inconvintes entre locais preparados e lóbregos, en función de varios aspectos: o poder de negociación, os custos a asumir, o risco asumido na operación...
3) A importancia da ubicación, desmitificando un pouco o paradigma "place, place, place", e matizando que son os nosos clientes, os que nos van a definir cal será a ubicación idónea.
4) O prezo e as posibilidades de negociación, xa que temos que ter claro, emprendedores/as, cal vai a ser o máximo custo por este concepto que poderemos asumir, en función dos ingresos previstos.
5) A determinación da superficie óptima do negocio, matizándonos que o asesoramento dun profesional na materia vai ser un elemento esencial neste apartado.
6) Distribución do local, tenda en conta as nosas necesidades e o consello de técnicos ou interioristas.

7) Adecuación á normativa.


Excelente charla, e moi ilustrativa. Esperamos voltar a contar con Inmobiliaria Lares na Aula do Emprendedor do Concello de Cangas, para seguir profundizando na materia.

Pola nosa parte, remitirémoslle por mail  ós/ás asistentes o apoio didáctico da ponencia enviado por Inmobiliaria Lares. 

Grazas a todos os que facedes posibles estas iniciativas!!

Unha aperta.