28 mar 2011

RESULTADOS ENQUISAS CLUBE-2Bos días a todos/as!!!

O prometido é débeda, e hoxe, a golpe de luns, imos publicar os resultados das enquisas de satisfacción do servizo "Clube de Emprego-2".

 Como sabedes, estas enquisas se enviaron, por correo electrónico ós/ás socios/as do Clube, que tiñan que contestar nun prazo máximo de semana e media para que as súas aportacións puidesen ser contabilizadas.

O cuestionario consistía en tres preguntas pechadas, que incluían unha valoración  dos servizos ofrecidos, a intencionalidade de participar ou non en futuras edicións, e a valoración da satisfacción xeral obtida, e unha pregunta aberta de suxerencias.

O tamaño da mostra foi de  365 persoas, é dicir, ó número de socios do clube con correo electrónico, e se recibiron un total de 104 respostas, o que supón un 28% de participación. Moi ben!!!.Grazas a todos/as.

Bueno, imos coa información cuantitativa. Aquí vos publico a vosa valoración sobre os temas tratados.
Estes son, en porcentaxes, os resultados á valoración dos servizos prestados polo Clube:
  • Orientación laboral
  • Envío de ofertas por e-mail
  • Charlas de motivación, entrevista de traballo, autoestima..
  • Sesións formativas de contido informático
  • Consulta de dossiers
  • Perfil de facebook

Podemos destacar que os servizos que vos parecen máis interesantes, os que calificades cunha maior frecuencia coma "moi útiles", son , en orde: o envío de ofertas por e-mail, a elaboración de dossiers, e a orientación laboral e o perfil de facebook.

A segunda pregunta prantexada, ten resultados aplastantes, pois un 94% dos/as usuarios/as repetirían nunha vindeira edición. Bueno, esperamos que xa estedes traballando e non o necesitedes ;-).


 A terceira cuestión, o grado de satisfacción xeral, revela que  hai cousas que mellorar, afortunadamente,  e o dato de que un 89% dos/as usuarios/as están satisteitos/as e moi satisfeitos/as, nos parece enormemente positivo.
 
Por último, respecto ó apartado de suxerencias, agradece-lo voso traballo de reflexión, e dicirvos que as teremos moi en conta para o deseño de futuras edicións.